top of page
Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Footloose   
Dit document bestaat uit 4 onderdelen.

Service en betrouwbaarheid
a. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij je op deskundige wijze adviseren. Persoonlijke aandacht en service hebben bij Footloose de hoogste prioriteit. 

Garantie en klachten
a. Footloose hanteert de garantietermijnen van de leveranciers.
b. Footloose is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door het dragen of gebruiken van een van de producten.
c. Klachten over het geleverde artikel dienen binnen tien dagen, na levering gemeld te worden.
d. Reparaties, tengevolge van een ondeugdelijk product binnen de garantietermijn zijn voor rekening van Footloose en haar leveranciers.
e. Schade, die ontstaan is aan het artikel, tengevolge van onjuist gebruik is voor rekening van de afnemer; ook als dit binnen de garantietermijn valt.
f. Reparaties buiten de garantie termijn worden pas uitgevoerd na ontvangst van uw betaling. 

Adres en inschrijving Kamer van Koophandel
Bedrijf: Footloose
Inschrijving  onder nummer 72731591 Kamer van Koophandel Emmen.

Kamer Van Koophandel
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen
Nederland 
e-mail: deveny@danswinkelfootloose.nl

Wijzigingen leveringsvoorwaarden
Footloose  behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen anderen.

bottom of page